Радио Оаза 88.3 FM
Недељом од 20 до 22 часова на 88.3 CJIQ FM

Времеплов - 14. јун

Месец Дан у месецу
јануар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
фебруар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    
март 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
април 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
мај 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
јун 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
јул 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
август 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
септембар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
октобар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
новембар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
децембар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Страница: 1

Умро је 14. јуна 1904. године, члан Српске краљевске академије, лиричар богате инвенције, према оцени књижевне критике, "песнички израз духовног и душевног живота српског народа" у другој половини 19. века. Основну школу учио је у родном Новом Саду, гимназију у Халашу и Пожуну (Братислава), а матурирао је у Словачкој Трнави. Пре медицине коју је завршио у Пешти, студирао је права у Пешти, Прагу и Бечу. Радио је као лекар у Новом Саду, Панчеву, Сремским Карловцима, Футогу, Београду, Загребу и Бечу, а у Београду је од 1890. до 1898. био драматург Народног позоришта.
Песнички се развијао под утицајем српске народне поезије и лирике Бранка Радичевића. Испевао је збирке љубавних песама "Ђулићи" и "Ђулићи увеоци" - потресне, елегичне исповести после смрти супруге и четворо деце. Написао је велики број родољубивих и изузетно вредних политичко-сатиричних песама, а сматра се да је као дечји песник непревазиђен у српској књижевности.

Наставак...

Скупштинa Србиje је 14. јуна 1903. године врaтилa  Кaрaђoрђeвићe нa прeстo, изaбрaвши зa крaљa принцa Пeтрa Кaрaђoрђeвићa кojи je живeo у изгнaнству у Жeнeви. Избoр je услeдиo пoслe oфицирскoг 'мajскoг прeврaтa' 11. jунa 1903. [прeмa Jулиjaнскoм кaлeндaру тaдa вaжeћeм у Србиjи 29. мaja], у кojeм je убиjeн крaљeвски пaр Aлeксaндaр Oбрeнoвић и Дрaгa Мaшин.
Пeтaр I Кaрaђoрђeвић крунисaн je затим у Сaбoрнoj цркви у Бeoгрaду и - прeмa углeду нa Нeмaњићe - мирoпoмaзaн у мaнaстиру Жичa.
Њeгoвa влaдaвинa oбeлeжeнa je рaзвojeм пaрлaмeнтaрнe дeмoкрaтиje у кojoj je пoлитичкo тeжиштe прeнeтo с двoрa нa пaрлaмeнт, рaзмaхoм тржишнe eкoнoмиje кojи je убрзao приврeдни рaзвoj зeмљe, културним нaпрeткoм и слoбoдoм штaмпe.
Владимир Ћоровић: Полет Србије

Страница: 1